Boi Ruiz visita l`Hospital de Mollet, primer centre públic català en rebre la certificació OSHAS pel seu model de prevenció dels riscos laborals

24/02/2012
Servicios Hospitalarios Noticias Boi Ruiz visita l`Hospital de Mollet, primer centre públic català en rebre la certificació OSHAS pel seu model de prevenció dels riscos laborals

L’OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) és l’únic estàndard internacional que estableix el model per la gestió de la prevenció dels riscos laborals i permet a l’organització, identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals com a pràctica normal de l’organització.

L’Hospital de Mollet és el primer hospital públic català que rep aquesta certificació per part d’AENOR.

El certificat OHSAS 18001
L’OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series) és un estàndard que estableix el model per la gestió de la prevenció dels riscos laborals desenvolupat per un conjunt d’entitats de normalització i de certificació internacional.

La finalitat d’aquesta eina consisteix en proporcionar a les organitzacions un model de sistema proactiu per la gestió de la seguretat i salut en el treball apostant per la millora contínua, que permet, d’una part, identificar i avaluar els riscos laborals, així com els requisits legals i altres requisits d’aplicació i, de l’altra, definir l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, la planificació de les activitats, els processos, procediments, recursos necessaris, registres, etc., que permetran desenvolupar, posar en pràctica, revisar i mantenir una política de seguretat i salut laboral. La implantació d’aquest sistema de gestió permet a l’organització identificar, prioritzar i gestionar la salut i els riscos laborals com a pràctica normal de l’organització. Per aquest motiu, es requereix que tota la organització estigui implicada.
Avui dimecres, 1 de febrer, el conseller de Salut, Boi Ruiz, ha presidit l’acte de lliurament a l’Hospital de Mollet del Certificat OHSAS 18001 de Seguretat i Salut en el Treball per part de l’entitat de certificació AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certficació).
La Certificació de Seguretat i Salut en el Treball OHSAS 18001 reconeix aquelles organitzacions que volen millorar de forma contínua a través de la implantació d’un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball. Ajuda a oferir entorns més segurs i, per tant, a reduir malalties i accidents.

Avantatges
Els avantatges del certificat són nombrosos, tot i que poden resumir-se en tres:
- Contribueix a disminuir la sinistralitat laboral i augmentar la productivitat
- Permet complir amb la legislació en matèria de prevenció
- Fomenta una cultura preventiva mitjançant la integració de la prevenció
en el sistema general de l’empresa.

Àmbit d’aplicació
El Sistema de Gestió en Prevenció de Riscos Laborals (SGPRL) és d’aplicació a totes les activitats que es porten a terme a les diferents unitats o serveis i a tot el personal de l’Hospital de Mollet.

Mitjançant la implantació de la norma, el que es pretén és que el SGPRL sigui entès, implantat i posat al dia per tots els nivells de l’organització, i que cada responsable dels diferents departaments el coneix a fons i assumeix les responsabilitats de complir-lo i fer-lo complir a tot el personal al seu càrrec.

Aquesta implantació es va portar a terme mitjançant el personal i els recursos interns de l’Hospital de Mollet.

AENOR, a través del desenvolupament de normes tècniques i certificacions, contribueix a millorar la qualitat i competitivitat de les empreses, els seus productes i serveis; d’aquesta forma ajuda les organitzacions a generar un dels valors més preuats en l’economia actual: la confiança.

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Proveedores Platino

Proveedores Plata