Criteris tècnics d?autorització administrativa dels centres assistencials en l?àmbit de la cirurgia ambulatòria i de les exploracions i proves diagnosticoterapèutiques, fora de l?àrea quirúrgica.

Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social | 08/01/2002
Servicios Hospitalarios Tecnología Equipamiento Médico Servicios Centrales Diagnóstico y Tratamiento Bloque obstétrico Bloque quirúrgico Cirugía mayor ambulatoria Cirugía sin ingreso Esterilización Documentación Documentos Criteris tècnics d?autorització administrativa dels centres assistencials en l?àmbit de la cirurgia ambulatòria i de les exploracions i proves diagnosticoterapèutiques, fora de l?àrea quirúrgica.

Aquest document aporta els requeriments mínims, sovint amb caràcter de normativa, que són necessaris per a la pràctica de la cirurgia menor ambulatòria extrahospitalària, la cirurgia feta al consultori (office-based surgery) i els procediments diagnosticoterapèutics invasius o que requereixin sedació i que es realitzen fora de l'àrea quirúrgica.Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Patrocinadores Platino

Patrocinadores Plata