El pacient crònic complex visita un 21% menys les urgències hospitalàries al Baix Llobregat

17/07/2014
Servicios Hospitalarios Noticias El pacient crònic complex visita un 21% menys les urgències hospitalàries al Baix Llobregat

El pacient crònic complex visita un 20,6% menys les urgències hospitalàries i un 15% menys les urgències a l`atenció primària. També s`ha observat una disminució del 16,8% d`ingressos hospitalaris, segons una mostra de 1.516 pacients crònics complexos (PCC) i multifreqüentadors dels serveis assistencials.


 


L`Equip de Gestió de la Cronicitat (EGC) del Servei d`Atenció Primària (SAP) Baix Llobregat Centre de l`Institut Català de la Salut (ICS) treballa per garantir l`atenció integral al PCC i oferir una orientació transversal i integradora de tots els dispositius sanitaris i sociosanitaris implicats. Es fomenta una actitud preventiva de les descompensacions, una major autonomia del pacient tant en la cura com en la presa de decisions, un reforç a la família i cuidadors i una atenció sincrònica, compartida i flexible entre tots els dispositius del territori.


 


Un tret distintiu de l`EGC del SAP Baix Llobregat Centre de l`ICS és que dóna suport assistencial específic als equips d`atenció primària (EAP) de referència de cada pacient i alhora mobilitza els recursos sanitaris i sociosanitaris adients en cada cas. Aquesta experiència s`ha aplicat a 15 municipis del territori, amb una població de referència de 425.864 persones, ateses per 20 EAP en 28 centres.


Amb el nou abordatge del pacient crònic complex també s’eviten visites als serveis d’urgències a l’atenció primària i ingressos hospitalaris innecessaris.

Para poder escribir un comentario debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.

Proveedores Platino

Proveedores Plata